Ontwateringpersen

De Ontwateringspers is een bijzonder eenvoudige machine voor ontwatering en transport van roostergoed en natte afvalstoffen. Het principe is een schroeftransporteur met aan het einde een perszone.

De Ontwateringspers is een betrouwbare machine die in staat is betrekkelijk hoge capaciteiten efficiënt te ontwateren. De gunstige verhouding tussen prijs en prestatie maken dat de ontwateringspers wereldwijd met succes wordt toegepast in o.a. rioolwaterzuiveringsinstallaties, papierindustrie, levensmiddelenindustrie en slachthuizen.

Kenmerken

 • Via drainage wordt het vrije water afgevoerd. Reiniging van de drainagesectie gebeurt door een spiraalvormige borstel op de spiraal
 • De ontwateringssectie is voorzien van sproeiers voor automatische reiniging
 • Het uiteinde is voorzien van een klep met verstelbare tegendruk
 • De sleufbreedte van de perskorf is afhankelijk van het medium en de gewenste afscheidingseisen.

Voordelen

 • Eenvoudig, betrouwbaar en betaalbaar
 • Verscheidene toevoerplaatsen mogelijk
 • Heeft weinig ruimte nodig
 • Geschikt voor het ontwateren van verschillende producten.

Gebruikte materialen

 • Trog en deksels: RVS 316
 • Transport/persspiraal: speciaal staal of alternatief Roestvast Staal
 • Perskorf: wedge-wire in RVS 316L.

Werking

Het transportgedeelte van de ontwateringspers mondt uit in een perssectie voorzien van een geperforeerde korf. De spiraal is hierbij zodanig ingekort dat het natte medium in de perssectie wordt gecomprimeerd tot een prop.
Door de drukopbouw tijdens de propvorming wordt tegelijkertijd het natte medium ontwaterd. De tegendruk is hierbij instelbaar door het open uiteinde van de pers te voorzien van een instelbare klep.

Het transport, maar met name de samenpersing, gebeurt door een extreem sterke spiraal. De spiraal is speciaal voor dit doeleinde ontworpen en kan worden ingezet bij lengtes tot circa 10 meter. De “duwende” aandrijving en het “open einde” van de installatie staan borg voor een betrouwbare werking.

Door de ontwateringspers te voorzien van een logopac verpakkingsysteem kan het persgoed volledig gesloten en dus hygiënisch worden verpakt en afgevoerd.

Technische specificaties
Toevoer
(m³/uur)
Aandrijfunit
(kW)
Perszone
lengte D (mm)
Frictiezone
lengte F (mm)
307-U200/SP160 0 – 1 1,5 500 max. 125
307-U260/SP215 1 – 2 2,2 600 max. 175
307-U320/SP280 2 – 4 3,0 700 max. 225
307-U420/SP365 4 – 7 4,0 900 max. 300
307-U500/SP405 7 – 15 5,5 1000 max. 350

Voor meer informatie kunt u onze documentatie downloaden onder de kop ‘Documentatie‘. Neemt u voor (verdere) vragen rustig contact met ons op.