Axial Edge Filters

Het Axial Edge Filter is een eenvoudig en in lijn te plaatsen zelfreinigend filter voor het verwijderen van vaste deeltjes uit procesvloeistoffen.

Het Axial Edge Filter is voorzien van ‘wedge wire’-filterelementen. De totale inlaatoppervlakte van deze elementen is minder dan de nominale filterdiameter waardoor de snelheid in het filter toeneemt. Door deze verhoogde snelheid worden vuil, vaste stofdeeltjes en organisch materiaal vooruit gestuwd en verzameld in de geïntegreerde verzamelkamer.

Geheel volgens de Wet van Bernoulli verlaat de vloeistof de filterelementen van binnen naar buiten aan het eind van de sectie. De vloeistof verlaat het filter weer onder normale werkdruk.

Werking

Het Axial Edge Filter is voorzien van ‘wedge wire’-filterelementen. De totale inlaatoppervlakte van deze elementen is minder dan de nominale filterdiameter. Hierdoor ontstaat in het filter een stroomversnelling.

Door deze stroomversnelling worden vuil, vaste stofdeeltjes en organisch materiaal vooruitgestuwd en verzameld in de geintegreerde trechtervormige verzamelkamer. De deeltjes komen in deze kamer terecht. Als de verzamelkamer vol is, ontstaat door het ophopen van deeltjes in het filterelement een drukverschil (ΔP) over het filter. Bij een vooraf ingestelde waarde wordt de kamer gespoeld waarmee de gefilterde deeltjes worden afgevoerd. Aan het einde van de filterelementen verlaat de vloeistof de sectie weer met de normale werkdruk.

Optimale filtergrootte

De filtergrootte wordt bepaald door de doorvoer en is niet afhankelijk van de filterfijnheid. De filterfijnheid ligt normaal gesproken tussen de 250 µ en 1 mm. De minimale doorvoer moet minstens 50% zijn van de nominale doorvoer. De opgegeven doorvoeren in de technische gegevens mogen niet worden overschreden. Hogere filterfijnheden zijn eventueel mogelijk.

Voordelen

 • Weinig onderhoud
 • Elke gewenste montagepositie
 • Hoge vervuilingsgraad mogelijk
 • Geen elektrische sturing noodzakelijk
 • Gemakkelijke installatie
 • In lijn gemonteerd met flenzen
 • Automatische spoeling
 • Beperkt drukverlies.

Toepassingen

 • KoelwatersystemenWaterinnamesystemen
 • (Voor-)filtratie in processtromen
 • Nabewerking van afvalwater.

Montage

Axial Edge Filters kunnen vrij gemonteerd worden. Het filter wordt met de flenzen in het leidingenstelsel gemonteerd zonder verdere ondersteuning. Het filter kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd waarbij de doorvoer altijd naar beneden gericht is. Afsluitkleppen voor de hoofdtoevoer en -afvoer moeten worden toegepast. Tevens kan een bypass worden toegepast, om tijdens eventueel onderhoud de flow te kunnen omleiden.

Het spoelkanaal moet een bocht hebben en een vrije uitstroom achter het purgeventiel. Weerstandverhogende componenten, zoals knietjes, moet worden voorkomen. Het Axial Edge Filter is bij ontvangst klaar voor montage met uitzondering van de flenzen en de bedrading tussen het filter en de elektrische besturing. Na het uitvoeren van de beschreven stappen kan het filter worden ingezet.

Voor meer informatie kunt u onze documentatie downloaden onder de kop ‘Documentatie‘. Neemt u voor (verdere) vragen rustig contact met ons op.