Overige technieken

Onder overige technieken vallen de ontwateringpersen, ontwateringschroeven en de filterhuizen. Hieronder staat kort beschreven wat de afzonderlijke technieken inhouden. In het hoofdmenu vindt u de twee technieken uitgebreid omschreven.

De Ontwateringschroef

De Ontwateringschroef is een eenvoudige machine voor het efficiënt afscheiden van zand, grit en andere bezinkbare delen uit een vloeistofstroom. De installatie bestaat uit een bezinkbak met een geïntegreerde schroef die het af te scheiden materiaal naar boven schroeft en daarmee ontwatert.

Lees verder

De Ontwateringpers

De Ontwateringpers is eveneens een eenvoudige machine voor ontwatering en transport van roostergoed en natte afvalstoffen. De pers werkt met een schroeftransporteur met aan het einde een perszone. Dit type ontwateringpers is in staat betrekkelijk hoge capaciteiten efficiënt te ontwateren.

Lees verder