Auxill Sonic Systems

Binnen afzienbare tijd zal de verplichting komen (beginnende in Europa) om al het irrigatiewater te recyclen. Gerecycled water bevat hoge concentraties plantenvoedingstoffen en is daarom een goed medium voor algen en schimmels. Niet het volume van het water, maar de afstand die moet worden bereikt door de ultrasone golven is van doorslaggevend belang. De snelheid waarmee de algen worden vernietigd hangt af van het type alg dat behandeld moet worden en de afstand waarop het zich bevindt. Eén ding is echter zeker: er is op het moment geen ander ultrasoon apparaat dat zo snel opereert als de Auxill Sonic.

In vele industriële toepassingen is desinfectie bijna een vereiste om in het water aanwezig zijnde bacteriën en schimmels te vernietigen. Helaas maakt de aanwezigheid van algen in het water het desinfecteren veelal zeer lastig. Hierdoor is steeds meer energie nodig om deze algen zo te bestrijden dat andere technieken op de juiste manier te kunnen worden uitgevoerd.

De Auxill Sonic lost dit probleem op door ervoor te zorgen dat de watertoevoer vrij is van algen, zodat met andere technieken de desinfectie kan plaatsvinden.

Een extra voordeel hiervan is dat het energiegebruik veelal zal afnemen. Dit is echter afhankelijk van de gekozen techniek.

Bij de Auxill Sonic is de mantel van de transductor dusdanig geconstrueerd dat de transductor de bodem van de tank raakt of de container aan de uitstralende kant niet kan worden afgesloten.

Marktmogelijkheden

De belangrijkste markt voor de Auxill Sonic is de tuinbouw, kwekers van planten, bloemen, fruit, groenten enz. die water gebruiken voor irrigatie, beregening, besproeiing en dergelijke en waar algen onderdelen van de installatie verstoppen.

Andere toepassingen

  • Meren en vijvers
  • Zwembaden (Olympische afmetingen)
  • Drinkwateropslagplaatsen
  • Koeltorens
  • Waterzuiveringssystemen
  • Containers voor waterhergebruik
  • Afvalwater hergebruikfabrieken

Tevens zijn in combinatie met andere technieken voor bijvoorbeeld desinfectie op eenvoudige wijze betere resultaten te behalen.
Voor meer informatie kunt u onze documentatie downloaden onder de kop ‘Documentatie‘. Neemt u voor (verdere) vragen rustig contact met ons op.